Polskie Porty Lotnicze dołączają do Grupy Kapitałowej CPK

Polskie Porty Lotnicze (PPL) zostały włączone do Grupy Kapitałowej Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) na skutek działań Pełnomocnika rządu ds. CPK. Konsolidacja ta otwiera nowy rozdział w rozwoju infrastruktury lotniskowej w Polsce.

Polskie Porty Lotnicze

Źródło zdjęcia: cpk.pl

Wzmocnienie infrastruktury lotniskowej w Polsce

Pełnomocnik rządu ds. CPK poinformował o włączeniu akcji spółki Polskie Porty Lotnicze (PPL) do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Dzięki temu posunięciu PPL stało się częścią Grupy Kapitałowej CPK, która koncentruje główne aktywa i procesy inwestycyjne związane z infrastrukturą lotniskową w kraju. Zakończenie procesu przekształceń w PPL otwiera nowy rozdział w koordynacji i pozyskiwaniu finansowania dla zadań inwestycyjnych, w tym budowy nowego lotniska przesiadkowego.

Centralny Port Komunikacyjny – kluczowy inwestor w sektorze lotniczym CPK, jako spółka, przygotowuje się do budowy nowego portu lotniczego. Posiada już gotowy projekt, decyzję środowiskową, Plan Generalny oraz uzgodnienia lotnicze. Dodatkowo CPK nabyło ponad 1000 ha nieruchomości pod przyszły port. Ale to nie wszystko – CPK jest również inwestorem kolejowym, planującym budowę około 2000 km nowych linii kolejowych.

Konsolidacja PPL i CPK – Pozytywne skutki włączenia PPL do CPK

Jak podkreślił Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Horała, włączenie PPL do CPK przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, powstała silna grupa kapitałowa zarządzająca kluczowymi państwowymi aktywami lotniskowymi. Po drugie, Grupa Kapitałowa CPK zyskuje dominującą pozycję w regionie Europy. Po trzecie, konsolidacja usprawni budowę infrastruktury CPK, co przyczyni się do kontynuacji funkcji Lotniska Chopina w nowej, lepszej formie.

Skupienie kompetencji i odpowiedzialności Konsolidacja PPL i CPK doprowadziła do skupienia w jednej grupie kapitałowej kompetencji i odpowiedzialności w zakresie planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Jak podkreślił Prezes Spółki CPK, Mikołaj Wild, przejęcie kontroli nad PPL zapewnia spójny rozwój polskiego sektora lotniczego, lepszą integrację działalności inwestycyjnej oraz przygotowanie do przeniesienia ruchu cywilnego.

Finanse i przyszłość Grupy Kapitałowej CPK – Wzrost kapitału zakładowego CPK

W wyniku wniesienia do CPK akcji spółki PPL o wartości 6,4 mld zł oraz emisji obligacji przez Ministerstwo Finansów dla spółki CPK o wartości 3,6 mld zł kapitał zakładowy CPK wzrósł do kwoty blisko 11,5 mld zł. Wszystkie nowo utworzone udziały zostały objęte przez Skarb Państwa, a środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na kontynuację przygotowań, projektowania i budowy CPK.

Integracja z CPK pozwoliła na stworzenie grupy, która może w pełni wykorzystać położenie geograficzne Polski oraz potencjał rozwijającego się rynku lotniczego w tej części Europy. Jak zaznaczył Prezes PPL, Stanisław Wojtera, na Lotnisku Chopina pracują specjaliści z unikalną wiedzą, która zostanie wykorzystana także na rzecz nowej infrastruktury lotniskowej.

Dodaj komentarz