O Projekcie CPK

Centralny Port Komunikacyjny „Solidarność” to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. Celem projektu jest zintegrowanie transportu lotniczego, kolejowego i drogowego w jednym miejscu. Planowane miejsce lokalizacji CPK znajduje się w odległości 37 km na zachód od Warszawy, i ma zajmować obszar ok. 3.000 hektarów.  Na tym terenie zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

Nowe lotnisko dla Polski i Europy Centralnej

Dane i parametry projektu umieszczone na tej stronie, pochodzą z oficjalnej strony internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego: CPK.pl

Nowy port lotniczy w Centralnej Polsce będzie częścią Centralnego Portu Komunikacyjnego – węzła transportu intermodalnego łączącego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Planowana lokalizacja węzła Centralnego Portu Komunikacyjnego znajduje się w gminie Baranów w odległości około 37 km od stolicy Polski.

Parametry operacyjne i infrastrukturalne zakładane dla pierwszego etapu (rok projektowy 2038):

 • port lotniczy typu hub (przesiadkowy), umożliwiający obsługę intensywnych fal przylotowo-odlotowych, 
 • kategoria Portu Lotniczego 4F (wg. ICAO Aerodrome Reference Code) – samolot krytyczny A380,
 • operacje możliwe do wykonania w trybie 24/7/365,
 • 2 równoległe drogi startowe o wyjściowych parametrach (4000mx60m), umożliwiające prowadzenie niezależnych operacji,
 • 2 pary równoległych dróg kołowania,
 • praktyczna przepustowość godzinowa: 80–90 operacji lotniczych (w systemie niezależnym) – (dokładne parametry do potwierdzenia w fazie planistycznej),
 • praktyczna przepustowość roczna: 400–450 tys. operacji lotniczych,
 • przepustowość terminala/terminali na rok projektowy 2038: 45 milionów pasażerów rocznie (w klasie optimum to over-designed wg IATA (International Air Transport Association) – klasa/wielkość do potwierdzenia w fazie planistycznej),
 • modułowa koncepcja terminalu pasażerskiego umożliwiająca w miarę dynamiczne skalowanie przepustowości w zależności od potrzeb, zarówno na etapie planowania, budowy, jak i eksploatacji,
 • terminal pasażerski umożliwiający obsługę ruchu przesiadkowego z MCT (Minimum Connecting Time) na poziomie 35–45 min dla lotów krajowych i 45–60 min dla międzynarodowych minut (MCT do potwierdzenia w fazie planistycznej),
 • terminal pasażerski „zintegrowany” ze stacją kolejową i dworcem kolejowym (odrębna inwestycja), umożliwiający obsługę ruchu przesiadkowego samolot–pociąg–samolot (pasażerowie/bagaż) z MCT na poziomie 60–120 minut (MCT do potwierdzenia w fazie planistycznej),
 • zabezpieczenie terenu, zapewnienie przestrzeni i elastyczności infrastruktury do przyszłej rozbudowy, docelowo 4 drogi startowe i dwa terminale o całkowitej przepustowości ok. 100 mppa,
 • dodatkowa infrastruktura, obejmująca m.in.:
  • płyty postojowe,
  • płyty do odladzania,
  • terminal cargo,
  • zaplecze paliwowe,
  • wieża kontroli lotów,
  • system nawigacyjny wraz instalacją oświetlenia nawigacyjnego,
  • urządzenia meteorologiczne,
  • system odprowadzania wód opadowych,
  • drogi dla pojazdów (techniczne, patrolowe, dojazdowe), ogrodzenie lotniska,
  • parking(i) dla pojazdów,
  • oczyszczalnia ścieków,
  • elektrownia awaryjna,
  • obiekty służb ratowniczo-gaśniczych,
  • budynek administracyjny,
  • budynek obsługi cateringu.

Dodatkowo, w ramach Inwestycji przewiduje się zabezpieczenie pasywne (planistyczne/rezerwacja terenu) dalszego etapowego rozwoju portu lotniczego w zależności od zapotrzebowania na infrastrukturę do następujących parametrów:

 • praktyczna przepustowość godzinowa: 160–180 operacji lotniczych (w systemie niezależnym),
 • praktyczna przepustowość roczna: 700–800 tys. operacji lotniczych,
 • terminal(e) pasażerskie, stanowiska postojowe, pozostała infrastruktura – rozbudowywane w miarę potrzeb i popytu.

Według obecnych założeń terminal pasażerski dostosowany będzie do wysokojakościowej obsługi 45 mln pasażerów rocznie. Faktyczna maksymalna przepustowość wynosić będzie 56 mln pasażerów, co wynika z założeń dotyczących przepustowości dróg startowych oraz wielkości obsługiwanych samolotów i współczynników wypełnienia.

Węzeł kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Inwestycja obejmuje także stację i dworzec kolejowy, ściśle zintegrowany z portem lotniczym, a jednocześnie będący dominantą przyszłego airport city i aerotropolis o następujących zakładanych parametrach operacyjnych i infrastrukturalnych:

 • zapewnienie możliwości bezkolizyjnego prowadzenia ruchu kolejowego we wszystkich kierunkach,
 • zapewnienie możliwości obsługi pociągów maksymalnie 40 par pociągów na relacjach szprychowych dalekobieżnych oraz maksymalnie 12 par pociągów aglomeracyjnych (maksimum godzinowe 52 pary pociągów),
 • zapewnienie minimum 14 krawędzi peronowych i 7 peronów dla pociągów dalekobieżnych odługości 400 m (możliwość wyposażenia w odrębne perony bagażowe dla systemu bagażowego lotniska), minimum 2 krawędzie peronowe i jeden peron dla pociągów aglomeracyjnych dostosowany do obsługi pociągów aglomeracyjnych w aglomeracji warszawsko-łódzkiej,
 • zapewnienie możliwości obsługi (w dniach szczytu przewozowego):
  • maksymalnego obliczeniowego dobowego ruchu przesiadkowego pomiędzy stacją i dworcem a lotniskiem w wysokości do 150 tysięcy pasażerów,
  • maksymalnego obliczeniowego dobowego ruchu pomiędzy stacją i dworcem
  • aerotropolis (w dniu szczytu przewozowego) w wysokości do 300 tysięcy pasażerów, o maksymalnego obliczeniowego dobowego ruchu przesiadkowego pomiędzy
 • pociągami dalekobieżnymi w wysokości do 100 tysięcy pasażerów, dążenie do ograniczenia drogi przeznaczonej na przesiadkę między dowolnymi peronami do 150 metrów (+ winda lub schody).