CPK – Plany na 2022 rok

Na ostatniej konferencji prasowej Rzecznik spółki Centralny Port Komunikacyjny Konrad Majszyk poinformował, że w 2022 roku zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej Portu Solidarność. Planowane jest również wyłonienie głównego projektanta projektu głównego terminalu pasażerskiego i węzłów przesiadkowych. Decyzje, które zostaną podjęte w 2022 r., będą miały bezpośredni wpływ na kształt lotniska, jego funkcję i integrację z linią kolejową. Nadrzędnym celem spółki jest rozpoczęcie przygotowawczych prac budowlanych do końca 2023 roku.

CPK - PLANY NA 2022 ROK

Lokalizacja lotniska

Preferowane obszary lokalizacyjne lotniska, które zostały przedstawione mieszkańcom w połowie grudnia, zostaną skonsultowane do końca 2021 roku między innymi z planistami. Kroki te są potrzebne do wniosków o podjęcie decyzji środowiskowych. Jednocześnie badania środowiskowe i terenowe powinny zakończyć się już wkrótce. Były one prowadzone na dużą skalę od początku 2021 r.

Rzecznik CPK zwrócił również uwagę, że na obszarze 335 kilometrów kwadratowych, czyli na terenie planowanego portu lotniczego i wokół niego odbyła się kompleksowa inwentaryzacja gatunków zwierząt i roślin oraz inwentaryzacja ptaków, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego.

Wybór projektu

Projekt lotniska będzie wybrany z listy światowych pracowni architektonicznych, biorących udział w przetargu. Chodzi o tzw. architektów mistrzów, czyli głównych architektów. Wyznaczony będzie podmiot z międzynarodowym doświadczeniem w dużych inwestycjach lotniskowych, który zrealizuje projekt głównego terminalu pasażerskiego i węzła przesiadkowego CPK

Zakupy nieruchomości będą kontynuowane w ramach programu dobrowolnych przejęć, który trwa od grudnia 2020 roku. Podpisano już szereg umów i przygotowywane są kolejne transakcje, a rzeczoznawcy majątkowi dokonują wycen na podstawie składanych przez spółkę kolejnych ofert kupna. Jak informuje Rzecznik CPK Konrad Majszyk, ponad 200 właścicieli skontaktowało się już z PDN, wyrażając chęć sprzedaży nieruchomości.

Inwestycje kolejowe

W przypadku inwestycji kolejowych w ramach Portu Solidarność przewiduje się, że do 2022 roku Studium Techniczno-Ekonomiczne i Środowiskowe odda do użytku około 1000 km planowanych linii kolejowych w 2021 roku. W ramach tych kontraktów w 2022 r. powstaną warianty inwestorskie trasy, które będą uwzględnione we wniosku o decyzję środowiskowej.

Rolą CPK jest jak najbardziej elastyczne dostosowywanie projektowanej infrastruktury do najnowszych trendów, z uwzględnieniem tzw. efektu COVID-19 oraz coraz istotniejszej roli towarowego transportu lotniczego.

Dodaj komentarz